Japonsko Použité Auto Dovozní clo / Nařízení v České republice

Japonsko Použité Auto Dovozní clo / Nařízení v České republice

Japonsko Použité Auto Dovozní clo / Nařízení v České republice

 

Rok Omezení
Méně než 5 let
Destinace Přístav
Praha
Doba přepravy
35-45 dní
Plán plavidel
Týdně
Lodní linka
ZIM Integrovaný Přepravní služby Ltd.
Inspekce
----

 

Přepravní přístavy

Přístav Praha a přístav Ústí nad Labem jsou přístavy země.

 

Věkové omezení

Méně než 5 nebo 8 let, v závislosti na typu auto.

 

Levostranné řízení

Levá ruční vozidla jsou povoleny v zemi.

 

Požadovaný dokument

  • Obchodní faktura

  • nákladní list

  • Vývozní prohlášení odesílatele (SED) pro položky vyžadující vývozní licenci

  • Prohlášení o shodě (vydalo dovozce).

  • Vydaná osvědčení o registraci vozidel členského státu

  • Doklad o pojištění

  • Doklad o zaplacení DPH (není-li vozidlo starší než 6 měsíců nebo nebyl provozován méně než 6000 km)

  • Certifikát technické způsobilosti

  • Povolení k pobytu / doklad o azyl v České republice / doklad o délce pobytu

  • dokumentace obsahující informace pro vydání technického certifikátu.

 

Nejprodávanější ojeté vozy v České republice

 

Povinnosti a daně

Na vozy dovážené ze zemí mimo EU Je třeba zaplatit 10 procent cla a 19 procent DPH.

 

NOTE: This text is machine translated. For accuracy, please refer to the english page.

 

 

Share post