Ιαπωνία Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Εισαγωγικό δασμό / Κανονισμός στην Κύπρο

Ιαπωνία Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Εισαγωγικό δασμό / Κανονισμός στην Κύπρο

Ιαπωνία Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Εισαγωγικό δασμό / Κανονισμός στην Κύπρο

 

Έτος Περιορισμοί
Κάτω από 5 ετών
Λιμάνι προορισμού
Λεμεσός
Χρόνος αποστολής
26-36 ημέρες (RoRO)
Πρόγραμμα σκάφους
Λιγότερο από δύο μηνιαίες (RoRO)
Γραμμή αποστολής
Κολομβία Διαχείριση πλοίων Ltd.
Επιθεώρηση
Δεν απαιτείται επιθεώρηση

 

Θύρες αποστολής

Το λιμάνι της Λεμεσού, η Αμμόχωστος και η Κερύνεια είναι τα λιμάνια της χώρας. Το Νέο Λιμάνι της Λεμεσού είναι ο κύριος λιμένας μεταφοράς επιβατών και φορτίου της χώρας.

 

Περιορισμοί ηλικίας

Κάτω από πέντε χρονών.

 

Δεξιό αυτοκίνητο όχημα

Η εισαγωγή των οχημάτων με δεξιό χειρισμό επιτρέπεται στην Κύπρο.

 

Απαιτούμενα έγγραφα

 • Ένα συμπληρωμένο έντυπο P17

 • Έγγραφο T2L ή T2LF για την απόδειξη της κοινοτικής κατάστασης στην ΕΕ (που λαμβάνεται από την τελωνειακή υπηρεσία στην χώρα καταγωγής της ΕΕ ή από την ναυτιλιακή εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το όχημα)

 • Αποστολές εγγράφων για φορτωμένα οχήματα

 • Έγκυρα και έληξε διαβατήρια που επιστρέφουν τουλάχιστον πέντε χρόνια

 • Πιστοποιητικά αλλοδαπής εγγραφής για τον αιτούντα και την οικογένεια

 • Άδεια διαμονής για αιτούντες και μέλη της οικογένειας

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Σύμβαση πώλησης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι μια ξένη κατοικία εκμισθώνεται

 • Απόδειξη της απασχόλησης εκτός Κύπρου με τη μορφή φορολογικών δηλώσεων, τα αρχεία ασφάλισης ή / και τα δελτία πληρωμής

 • Για τους αιτούντες με παιδιά σχολικής ηλικίας, απόδειξη ότι τα παιδιά ήταν εγγεγραμμένα στο σχολείο

 • Απόδειξη της κατάστασης κατοικίας στην Κύπρο με τη μορφή μιας σύμβασης πώλησης ή μιας σύμβασης μίσθωσης για ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι

 • Χρεώσεις χρησιμότητας και / ή τηλεφώνου

 • Σύμβαση εργασίας για εργασία στην Κύπρο

 

Εισαγωγικός δασμός και ΦΠΑT

 

Εισαγωγικό δασμό:10 έως 22% του CIF + φόρου χωρητικότητας κινητήρα

VAT:19% του CIF + εισαγωγικού δασμού + ειδικού φόρου κατανάλωσης

 

Μπλουζα πωλών Μεταχειρισμένα Οχήματα στην Κύπρο

 

Εγγραφή οχημάτων

Μετά την πληρωμή των σχετικών δασμών και φόρων το όχημα πρέπει να έχει καταχωριστεί πριν μπορεί να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας για φορολογικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα Μοτέρ Οχημα και της οδικής κυκλοφορίας, ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο μπορεί να ταξινομηθεί στην Κύπρο εφόσον η ηλικία του πριν από την εισαγωγή του είναι μικρότερη των πέντε ετών, αυτό υπολογίστηκε από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του.

Προκειμένου να καταχωρηθεί ένα όχημα στην Κύπρο, πρέπει πρώτα να περάσει το τεστ DoRT στην Κυπριακή Δημοκρατία, όλα τα οχήματα άνω των τεσσάρων ετών υπόκεινται σε Τμήμα Οδικών Μεταφορών (DoRT) δοκιμή (παρόμοια με ένα MOT του Ηνωμένου Βασιλείου) για μηχανική ασφάλεια καθώς και επίπεδα εκπομπών. Η δοκιμή αυτή πρέπει να περάσει κάθε δύο χρόνια. Η δοκιμή ελέγχει τις εκπομπές, τα φρένα, την ανάρτηση, το τιμόνι, τα φώτα και τα ελαστικά, μεταξύ άλλων.

 

NOTE: This text is machine translated. For accuracy, please refer to the english page.

 

 

 

Share post