Япония, употребявана кола внос мито / Регулиране в България

Япония, употребявана кола внос мито / Регулиране в България

Япония, употребявана кола внос мито / Регулиране в България

 

Ограничения година
---
Дестинация порт
Бургас и София
време на изпращане
Контейнер (34-41 дни)
График на кораба
Контейнер (седмично)
Линия за доставка
Арго Маритайм ООД
инспекция
---

 

Доставка Пристанища

Основните морски пристанища в България са пристанище Бургас, пристанище София.

 

Превозни средства с ляв волан

Importation of Превозни средства с ляв волан е разрешено в страната.

 

инспекция

Превозни средства, внесени от страни извън ЕС трябва да бъдат инспектирани преди да бъдат регистрирани.

 

Необходими документи

 • Паспорт (копие)

 • Доказателство за собственост (оригинално заглавие на превозното средство)

 • Фактура за покупка (трябва да е собственост на собственика за повече от шест месеца)

 • Проформа-фактура (изготвена от агента по произход)

 • EUR 1 Сертификат

 • Чуждестранна регистрационна карта

 • виза

 • Шофьорска книжка

 • Доказателство за застраховка

 

Митнически разпоредби в България

Временен внос на използвани превозни средства е позволено само за шест месеца. Чуждестранна вносна кола може да се използва само от лице, което има писмено разрешение, от правителството на страната.

Ако автомобил е внесен от страна извън ЕС или ЕИП, ще трябва да заплатите вносна тарифа и ДДС. Тарифата за внос в България е 10%, а ДДС е 20%.

Безмитен внос на превозно средство от гражданин на България е позволено ако лицето е притежавало колата за период от повече от шест месеца и колата е изминала повече от 6000 километра. Нерезиденти на България трябва да плащат вносно мито върху автомобила.

Вносното мито се заплаща на превозните средства внесени извън ЕС. Екологичен данък, наречен еко-данък (Еко-данък) трябва да се плаща за всички автомобили, внесени от страни извън ЕС. Изплатената сума зависи от възрастта на автомобила, която важи за всички превозни средства.

 

Превозно средство Регистрация

Following documents are required for registering vehicle:

 • Доказателство за идентичност

 • Оригинална разписка / разписка

 • Доказателство за пребиваване или трудов договор

 • Документи за регистрация на превозни средства

 • Квитанции, доказващи, че българският данък върху превозните средства е платен. Изплатената сума зависи от възрастта и модела на автомобила

 • Доказателство за минимална застраховка на трета страна

 • Доказателство за плащане на мито за превозни средства извън ЕС / ЕИП

След като автомобилът се регистрира в България, собственикът няма право да продава превозното средство през първата година от регистрацията.

Забележка: Частно превозно средство може да бъде временно внесено и се използват по българските пътища до шест месеца докато превозното средство има минимална застрахователна полица на трета страна. Използвана кола е на повече от шест месеца и е преминал повече от 6 000 км.

 

Най-продавани употребявани автомобили в България

 

NOTE: This text is machine translated. For accuracy, please refer to the english page.

 

Share post