Japan gebruikte auto Invoerrechten / Verordening in België

Japan gebruikte auto Invoerrechten / Verordening in België

Japan gebruikte auto Invoerrechten / Verordening in België

 

Jaar Beperkingen
---
Haven van bestemming
Antwerpen en Zeebrugge
Tijd van verzending
RoRo (29-34 dagen)
Schip schema
RoRo (minder dan tweemaandelijks)
Vaarlijn
---
Inspectie
---

 

Verzendhaven

Belangrijke scheepvaarthavens in België zijn Haven van Antwerpen en Zeebrugge.

 

linkse besturing voertuigen

Import van linkse besturing voertuigen is toegestaan in het land.

 

Inspectie

Gebruikte voertuigen geïmporteerd in het land zijn onderworpen aan technische test, behalve als het importeur is de eigenaar in het buitenland (naam van de importeur moet op het buitenlandse registratiecertificaat staan).

 

Documenten vereist

  • Kopie van certificaat van titel en registratie

  • Originele aankoopfactuur

  • Certificaat van verzekering geldig gedurende ten minste 6 maanden voor aankomst in België.

  • Rijbewijs en internationale verzekeringspolis (groene kaart)

  • Nummerplaat - bewaring oorsprongsplaten maken voertuig mogelijk worden gereden in afwachting van naturalisatie

  • Formulier IM / EU 4 - overeenkomst om het voertuig niet te verwijderen binnen 12 maanden na invoer

  • Documenten waaruit blijkt dat de verzender buiten heeft gewoond van België voor minstens 12 maanden en dat de verzender zijn gewone verblijfplaats naar België verplaatst.

  • Het originele buitenlandse attest van registratie, of compleet en origineel buitenlands inschrijvingsbewijs.

 

Belastingheffing in België

Gebruikt voertuig geïmporteerd in België is onderworpen aan rechten en belastingen. Invoerrechten worden berekend op basis van de douanewaarde en het voertuigtype. En een btw van 21% van de som van de douanewaarde, de invoerrechten en eventuele extra kosten worden ook in rekening gebracht.

Vrijstelling van douanerechten en btw wordt gegeven bij het brengen een voertuig in België van buiten de EU als onderdeel van persoonlijke en huishoudelijke effecten op voorwaarde dat de eigenaar moet hebben woonde buiten de EU voor minstens de voorgaande twaalf maanden, de auto buiten de EU hebben gekocht en deze minimaal zes maanden voor aankomst hebben gereden, de btw al betaald hebben equivalent in een ander land, en moet vervolgens bewaar het voertuig voor persoonlijk gebruik voor een minimum van twaalf maanden na import.

 

Registratie van voertuig

Na inklaring, aanvraagformulier voor registratie wordt gegeven aan de importeur. Het registratieformulier moet worden verzonden naar de Dienst voor voertuigregistratie (DIV) vergezeld van de originele buitenlandse registratie certificaat en een kopie van de aankoopbon.

 

Best verkopende gebruikte voertuigen in België

 

NOTE: This text is machine translated. For accuracy, please refer to the english page.

 

Share post